Билатерални односи со Обединети Арапски Емирати


Дипломатските односи меѓу Република Северна Македонија и Обединетите Арапски Емирати се воспоставени на 27 мај 1996 година. Република Северна Македонија отвори Амбасада во Абу Даби, ноември 2014 г.


Билатерална договорна рамка: 

1. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за одбегнување на двојно оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход“ 

  • склучен во Дубаи на 26 октомври 2015 година 
  • во сила од 7 февруари 2017 година

2. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за редовен воздушен сообраќај помеѓу и вон нивните територии“

  • склученa во Абу Даби на 28 јуни 2016 година 
  • во сила од 30 јануари 2018 година

3. „Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за взаемна заштита на инвестиции

  • склученa во Абу Даби на 22 февруари 2021 година 
  • во сила 

4. „Меморандумот за политички консултации меѓу Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија и Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка на Обединетите Арапски Емирати“

  • склученa во Абу Даби на 22 февруари 2021 година 
  • во сила од 22 февруари 2021 година
Последно ажурирање: 24 јуни 2021